Medica

Обадете ни се: +359 32 669622

Пловдив 4000, Бул. "Кукленско шосе" Вижте Картата

Онлайн резултати ENGLISH

Апаратура

Аналитичен център за лабораторни изпитвания е обзаведен с последно поколение технически средства и спомагателно оборудване на водещи световни производители – WATERS, NOVASINA, WTW, FASTER, SARTORIUS, OLIMPUS, GERBER, KERN, THERMO, BINDER, BUCHI, PERKIN ELMER и др.

Калибрирането на апаратите се извършва през подходящо определени интервали от: Национални метрологични институти, акредитирани лаборатории за калибриране, които са с призната възможност за калибриране, измерване и проследимост с подходяща неопределеност.

В лабораторията се разработват и методи за вътрешно калибриране на техническите средства.

Всяка година в лабораторията се правят значителни инвестиции в нова, съвременна апаратура.

Това дава възможност за разширение на обхвата на лабораторните изпитвания в различни области и повишаване качеството на лабораторните дейности.