Medica

Обадете ни се: +359 32 669622

Пловдив 4000, Бул. "Кукленско шосе" Вижте Картата

Онлайн резултати ENGLISH

История

Аналитичен център за лабораторни изпитвания „Комихрис” е създаден през м. Декември 2007г. Той е независимо звено в структурата на „Комихрис” ООД.

От 01.02.2008г. в АЦЛИ „Комихрис” е въведена документирана и функционираща система за управление, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.

През м. Април 2009г. Аналитичен център за лабораторни изпитвания „Комихрис” получи Сертификат за акредитация № 221 ЛИ от Българска служба по акредитация.

Всяка година при планови оценки от БСА, АЦЛИ „Комихрис” разширява обхвата си на акредитация с нови показатели и методи за изпитване, нови групи продукти.

Аналитичен център за лабораторни изпитания „Комихрис” е разположен на площ от 300 кв.м. Разполага с модерно обзаведени физико-химична и микробиологична лаборатория, както и с лаборатория за инструментални анализи.