Medica

Обадете ни се: +359 32 669622

Пловдив 4000, Бул. "Кукленско шосе" Вижте Картата

Онлайн резултати ENGLISH

Политика

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА АЦЛИ „КОМИХРИС”

По отношение на политиката и целите на СУ по отношение на качеството от името на ръководството на „Комихрис”ООД и ръководството на Аналитичен център за лабораторни изпитвания (АЦЛИ) „Комихрис” декларираме:

 • персоналът, имащ отношение към дейностите по изпитване в рамките на АЦЛИ е запознат с документите по качеството и в своята работа прилага политиката и процедурите на системата
 • ангажимента на ръководството на лабораторията за съответствието на СУ с БДС EN ISO/IEC 17025:2018 г. и непрекъснатото подобряване ефикасността на управлението
 • пълно задоволяване на клиентите чрез високо качество на услугите и работа на лабораторията съгласно установена добра професионална практика
 • надеждна и компетентна работа на лабораторията при спазване на законовите и техническите правила и норми
 • използване на икономически целесъобразни методи за извършване на предлаганите услуги, гарантиращи необходимата точност
 • изпитванията да бъдат винаги извършвани с договорените методи
 • коректност при спазване на срокове, изискванията на клиентите и конфиденциалността на извършваните услуги
 • експедитивно и делово разглеждане на жалби и предприемане на мерки за тяхното отстраняване
 • мотивиране на служителите чрез допълнително обучение за поддържане и повишаване нивото на тяхната квалификация
 • постигане на икономически успех на лабораторията
 • коректно и почтено партниране с доставчици
 • непрекъснат надзор на СУ и целесъобразни изменения с цел нейното усъвършенстване