Medica

Обадете ни се: +359 32 669622

Пловдив 4000, Бул. "Кукленско шосе" Вижте Картата

Онлайн резултати ENGLISH

Екип

В Акредитиран Аналитичен център за лабораторни изпитвания „Комихрис” работи екип от висококвалифицирани специалисти, чиято основна цел е задоволяване изискванията на клиентите чрез надеждна и компетентна работа.

Изпитванията се отличават с високо качество, бързина, прецизност и при строго съблюдаване на конфиденциалността, съгласно принципите на добрата професионална практика при обслужване на клиентите.

Издават се протоколи от изпитване, гарантиращи качеството на изпитваните продукти.

Разработват се нови методики, с цел разширяване обхвата от изпитвания и удовлетворяващи високите изисквания на клиентите и нормативната база.

АЦЛИ „Комихрис” поддържа бибилиотека с нормативни документи – БДС, EN, ISO, която непрекъснато обогатява и актуализира.

Всички изпитвания се провеждат съгласно действащата нормативна база.

Разработват се и вътрешнолабораторни методи за изпитване.

Високата компетентност на екипа от АЦЛИ „Комихрис” е доказана с отличните резултати при ежегодното участие в национални и международни междулабораторни изпитвания.