Medica

Обадете ни се: +359 32 669622

Пловдив 4000, Бул. "Кукленско шосе" Вижте Картата

Онлайн резултати ENGLISH

Заявка за изпитване ФК 704-1
Показатели

Всички полета, отбелязани със (*), са задължителни!
Методите за изпитване са съгласно Заповед за акредитация на АЦЛИ
Отчетената разширена неопределеност на химичните изпитвания се основава на стандартна неопределеност, умножена по коефициент на покритие k = 2, осигуряваща ниво на доверие от приблизително 95%.
Посочената разширена неопределеност на микробиологичните изпитвания се основава на стандартна техническа неопределеност, изчислена съгласно ISO 19036, умножена по коефициент на покритие k = 2, осигуряваща ниво на доверие от приблизително 95%. Това не включва матрична или разпределителна неопределеност
Образецът за изпитване е предоставен от заявителя и той носи отговорност за неговата представителност.
Остатъкът от образеца за изпитване се съхранява 24 h след издаване на протокол от изпитване.
Заявката има сила на юридическо обвързващо споразумение между АЦЛИ и клиента.
АЦЛИ се задължава предварително уведоми възложителя, ако се налага да оповести информация получена или създадена по време на изпитването, представляваща профисионална тайна, с изключение на случаите когато това не е забранено със закон.