Medica

Обадете ни се: +359 32 669622

Пловдив 4000, Бул. "Кукленско шосе" Вижте Картата

Онлайн резултати ENGLISH

Aкредитация

Аналитичен център за лабораторни изпитвания „Комихрис” е създаден през м. Декември 2007.

От 01.02.2008 в АЦЛИ „Комихрис” е въведена документирана и функционираща система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“.

От м. Април 2009 Аналитичен център за лабораторни изпитвания „Комихрис” е акредитиран от Изпълнителна Агенция Българска служба за Акредитация (ИА БСА).

Актуална Заповед за акредитация и Сертификат може да намерите тук.

Областите, в които АЦЛИ ще извършва услуги на клиенти в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, са:

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на суровини и продукти от животински произход – „Месо и месни продукти” и „Мляко. Млечни продукти”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Води-питейни, повърхностни и подземни, плувни басейни и лед”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Консерви – плодови, растителни, месни и месорастителни”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Захарни изделия”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Зърнено–житни, бобови култури и продукти от тях, фуражи, хляб и хлебни продукти”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Работни съоръжения и повърхности в контакт с храни”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Подправки, билки”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Козметични продукти, етерични, растителни масла, Повърхностноактивни вещества и детергенти”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Маслодайни семена, ядки и продукти от тях”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Безалкохолни напитки”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Плодове, зеленчуци и продукти от тях”;

• Органи по сертификация на системи за управление.

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Готови ястия, сосове”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Хранителни добавки”;

• Физико-химични и микробиологични изпитвания на „Пчелен мед. Пчелни продукти”.

Подробен обхват на лабораторните дейности в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 може да откриете в Заповед за акредитация и „Услуги”.